RAHULOLUKÜSITLUS

Lugupeetud lapsevanemad!

Pöördume Teie poole palvega osaleda Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatavas rahulolu- uuringus, mille viib läbi SA Innove. Uuringu käigus kogutakse infot lastevanemate kooli ja õpikeskkonnaga rahulolu kohta. Küsitlusele saab vastata 20. veebruar-30. märts 2018. a.

https://limesurvey.innove.ee/index.php/532783/lang-et