Lasteaedade rahuloluküsitlus

Lugupeetud lapsevanemad!

Pöördume Teie poole palvega osaleda Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatavas lasteaedade rahulolu- uuringus, mille viib läbi SA Innove. Uuringu käigus kogutakse infot lastevanemate rahulolu kohta. Küsitlusele saab vastata

TÄIDA rahulolu küsimustik eesti keeles;