imagessagadi

Kes elab metsa sees

20.november toimub Sagadi Looduskoolis tund Kes elab metsa sees

Väljasõit kell 9.00 . Palun pange soojalt riidesse

Metsloomade uurimine ja võrdlemine metsamuuseumis aitab  luua õiged arusaamad loomade suurustest ning liikumisviisidest.

Seos õppekavaga

§ 17. Valdkond Mina ja keskkond

1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma

§ 23. Valdkond Liikumine
2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel
3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas
 

Eesmärgid

Õpilane:

õpib tundma metsloomi

võrdleb metsloomade välistunnuseid

tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest

Sisu

Tegevused muuseumis või looduskoolis

Tutvumine, sissejuhatus

Metsloomade vaatlemine ja võrdlemine

Loodusretk metsloomade radadel

Piknik

Täringumäng
Õppematerjalid, vahendid

RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon

Loomakaardid

Vahendid mängu läbiviimiseks