HOOLEKOGU:

  • Egle Tammeleht – hoolekogu esimees ja lasteaia ja kooli lastevanemate esindaja
  • Kerli Relli – Tapa Vallavolikogu esindaja
  • Liidia Lõo – lasteaiaõpetajate esindaja
  • Marju Veeberg – õppenõukogu esindaja
  • Marika Tulp – lasteaia lastevanemate esindaja
  • Keiu Aidma –  kooli lastevanemate esindaja
  • Marleen Kirsipuu – lasteaia lastevanemate esindaja
  • Annela Kimmel – lasteaia lastevanemate esindaja
  • Rain Sepping – vallavalitsuse esindaja

Hoolekogu protokollid 2020/2021 õ.-a.

Hoolekogu protokollid 2018/2019 õ.-a.