1.septembril 1986.aastal avati Vajangu Lasteaed- Algkool , ümbruskonnas ainulaadne, kaasaegne ja kaunis .

Maja valmis tänu tollese Tamsalu sovhoosi juhtkonna perspektiivitundele ning tahtmisele investeerida tulevikule – lastele.
Kool alustas tööd kolme klassi ja 39 õpilasega, direktrissiks Irene Kaldma ja õpetajateks Evi Rammo ja Mari Nurk.

Edasi läks nii :

 • 1987/ 88 õ.-a. – 46 õpilast , direktor Aita Vaide
 • 1988/ 89 õ.-a. – 58 õpilast , direktor Aita Vaide
 • 1989/ 90 õ.-a. – 53 õpilast, direktor Viida Õun
 • 1990/ 91 õ.-a. – 65 õpilast, direktor Viida Õun
 • 1991/ 92 õ.-a. – 79 õpilast , direktor Viida Õun
 • 1992/ 93 õ.-a. – 85 õpilast , direktor Viida Õun
 • 1993/ 94 õ.-a. – 104 õpilast, direktor Viida Õun
 • 1994/ 95 õ.-a. – 114 õpilast, direktor Viida Õun
 • 1995/ 96 õ.-a. – 102 õpilast, direktor Tarmo Õunapuu
 • 1996/2009 – direktor Urmas Saarmann
 • 2009/2010 – direktor Siiri Hiiesalu
 • 2010/2011 – 47 õpilast, direktor Siiri Hiiesalu
 • 2011/2012 – 34 õpilast, direktor Siiri Hiiesalu
 • 2012/2013 – 30 õpilast, direktor Siiri Hiiesalu
 • 2013/2014 -31 õpilast, direktor Urmas Saarmann
 • 2014/2015 -27 õpilast, direktor Urmas Saarmann
 • 2015/2016 – 27 õpilast, direktor Ene Kukk
 • 2016/2017- 18 õpilast, direktor Ene Kukk
 • 2017/2018- 13 õpilast, direktor Ene Kukk
 • 2018/2019-9 õpilast, direktor Ene Kukk
 • 2019/2020-11 õpilast, direktor Ene Kukk
 • 2020/2021-10 õpilast, direktor Ene Kukk
 • 1992.aastast sai Vajangu Lasteaed –Algkoolist põhikool.1993.aastal valmis võimla.
 • 1.nov. 1997.a. avati koolis arvutiklass. 2000.a.interneti püsiühendus. Arvutiõpetust saavad lapsed alates I klassist.
 • 2000 / 01 õ.-aastast on koolis kolm liitklassi ( I +II ; III+IV ; ja V + VI )
 • 2010 / 11 õ. –aastast on koolis neli liitklassi ( I + III ; IV + V ; VI + VII ja VIII +  IX)
 • 2016/2017 õ.-aastast on koolis kolm liitklassi (I + II; III + IV; V + VI)
 • 2017/2018 õ.-aastast on koolis kolm liitklassi (I+II; IV+V; VI)
 • 2018/2019 õ.-aastast on koolis kaks liitklassi(II+III;V+VI)
 • 2019/2020 õ.-aastast on koolis kaks liitklassi(I+IV;III+VI)
 • 2020/2021 õ.-aastal on koolis kaks liitklassi(I+II;IV+V)