Vajangu Raamatukogu on avatud:

Esmaspäevast reedeni: 10.00 – 17.00
Laupäeval, pühapäeval suletud.

Vajangu Raamatukogu tegutseb alates 10.10.1991 Tamsalu Valla alluvuses ning teenindab Vajangu, Aavere, Järsi, Kerguta, Kuie, Kursi, Võhmuta ja Türje külasid.

Töötaja ja kontaktandmed:

Ametikirjeldus          Nimi      Telefon          E-post

Juhataja             Leili Virks   32 555 71   vajangurk@hot.ee

  Vajangu raamatukogus pakutavad teenused:

1.        Raamatulaenutus
2.        Kohallugemise võimalus
3.        21 nimetust ajakirju, 6 nimetust ajalehti
4.        RVL
5.        Internetiteenus

  Veidi ajaloost

Vajangu raamatukogu  sai aluse 1907.a. kevadel. Isiklikest vabatahtlikult kingitud raamatutest hakati lugemishuvilistele raamatuid laenutama. Laenutuskohaks jäi alguses Einmanni Rajal August Hansoni maja. Laenutajaks oli majaomanik ise. Sama aasta suvel otsustati asutada Einmanni Rahvaraamatukogu Selts. Selleks muretseti sellekohane põhikiri kolmes eksemplaris, millele asutajad alla kirjutasid ja saadeti Eestimaa kubermangu seltside regitreerimise komisjonile kinnitamiseks. Põhikirja esitas Jaan Parsnik (praegune Pärna). Põhikirja ei kinnitatud kolm korda, endiselt koguti raamatuid kinke teel ja neid laenutati kuni hiljem asutatud Einmanni Hariduse Seltsile üleandmiseni.

Hariduse Seltsi raamatukoguna töötas raamatukogu kuni 1941.a., mil raamatud jäeti n-õ ilma hooleks.

01.09.1947.a. taastati raamatukogu, ruumid leiti vallamajas.

Teenindavaks piirkonnaks olid Kursi, Kerguta, Kõde, Kuivakaare, Vajangu, Kuie ja Aavere – Mäetaguse külad. Ka Võhmuta ja Järsi külad kuulusid Vajangu valda, kuid Võhmutal oli oma raamatukogu.

Alates 1948.a. hakati pidama aruandlust raamatukogu tööst. 1949-73 aastani asus raamatukogu rahvamaja ruumides.

03.05.1949 oli raamatukogu juhatajaks Elly Pool ja 26.09.1950.a. alustas raamatukogu tööd Klarissa Tamm, kes töötas Vajangu raamatukogus pea 23 aastat, muutes raamatukogutöö tolle aja nõuetele vastavaks. 1973.a. suvel asus raamatukogus tööle Ülle Lipp, Viljandi Kultuuriharidustöökooli lõpetanu noor neiu.

1976.a. augustist asus raamatukogus tööle Tiina Truu (praegune Roos), kelle töö võttis üle 1980.a. Leili Virks.

Kõigi nende aastate jooksul asus Vajngu raamatukogu kitsastes ja külmades ruumides, 2002.a. suvel asuti remontima raamatukogu jaoks Vajangu Põhikoolis asuvaid ruume. Ehitustööd lõpetati detsembris 2002.a. ja alates 25.02.2003.a. on Vajangu Raamatukogu avatud avaramates ja kaasaegsetes ruumides.