2020/2021. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

  1) I vaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;
  2) II vaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;
  3) III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a;
  4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a;
  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a.

 

Õpilaste teadmiste hindamise trimestrid  2020/2021.õppeaastal:

   
Periood Algus Lõpp
1. trimester 1. september 2020 25. november 2020
2. trimester 26. november 2020 12.märts 2021
3. trimester 13. märts 2021 11. juuni 2021
 

Õppenõukogu protokollid:

ÕPPENÕUKOGU  KOOSOLEKUD  2020/2021. ÕPPEAASTAL:

26.november  2020  – Sisehindamise aruande tulemuste läbiarutamine ja ettepanekud tarvilike meetmete rakendamiseks;

15.märts 2021 – Kooli arengukava arutamine ja arvamuse andmine selle kohta:

 1. juuni 2021 – Kooli arengukava tegevuskava kavandamine uueks õppeaastaks;

27.august 2021 – Uue õppeaasta alustamine, kooli üldtööplaani kinnitamine;

Õppenõukogu koosoleku protokoll 26.11.2020.a. nr 1

Päevakord:

 1. 2020/2021. õppeaasta 1. trimestri õppe- kasvatustöö kokkuvõte – õpetajad
  • Kuulanud ära õpetajate kokkuvõtted, õppenõukogu otsustas:
   • Avaldada kiitust väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumise eest MIKK MEHIS TAMMELEHT
   • Avaldada tänu hea õppeedukuse eest ANNELY PUUSEPP, MARKUS AIDMA, HARRY HANSON, MARTIN VEEBERG
   • Avaldada tänu tublidele kooliskäijatele, kes 1. trimestril ei puudunud koolist ühtegi tundi MARKUS AIDMA, MARTIN AIDMA, KRIS ROLAND TAMMELEHT, KARL INDREK PALMEOS
 2. Kooli üldtööplaani kinnitamine
  • Otsustati: Võtta üldtööplaan 2020/2021.õppeaastaks töö aluseks.
 3. Info ja jooksvad küsimused
  • Tutvuti Tapa Vallavalitsuse komisjoni protokolliga 25. nov.2020 nr 2-5/20/29, kus käsitleti spordivõistlustel osalemist ja huviringide tegevust pandeemia perioodil.
  • Otsustati ära jätta iga – aastane annatuste kogumine ja külaskäik Rakvere Kodutute Loomade varjupaika, seoses viiruse levikuga

 


 
 
 
Õppenõukogu protokoll   30.08.2018  nr 5

Päevakord:

 1. Õppe – kasvatusetöö analüüs 2017/2018
Õppenõukogu koosoleku protokoll   01.10.2018  nr.1

Päevakord:

 1. Õppekava üldosa kinnitamine
 2. Üldtööplaani kinnitamine 2018/2019 õppeaastaks
Õppenõukogu koosoleku protokoll    05.12.2018  nr.2

Päevakord:

 1. 2018/2019 õppeaasta 1.trimestri õppetöö tulemustest.
 2. Sisehindamise läbiviimisest ja ettevõtlikkuse arendamisest koolis.
Õppenõukogu koosoleku protokoll     12.03.2019  nr.3

Päevakord:

 1. 2018/2019 õppeaasta 2.trimestri õppe-kasvatustöö tulemustest.
 2. Kooli dokumentatsiooni korrastamisest.
Õppenõukogude koosoleku protokoll  04.06.2019 nr.4

Päevakord:

 1. Õppetöö kokkuvõtted, tunnustamine ja õppeaasta lõpetamine
Õppenõukogude koosoleku protokoll  30.08.2019 nr.5

Päevakord:

 1. Uue õppeaasta sissejuhatus
Õppenõukogu protokoll   29.10.2019  nr.1

Päevakord.

 1. Kooli üldtööplaani kinnitamine 2019/2020.õppeaastaks.
Õppenõukogu protokoll 27.11.2019.a. nr.2
Päevakord:
 
 1. Kokkuvõte 2019/2020 õ.-a. 1. trimestri õppe – kasvatustööst
 2. Kooli jätkamise küsimusest
 3. Erakorralise õppenõukogu protokoll 29.10.2019. nr.1. Kooli üldtööplaani kinnitamine 2019/2020. õppeaastaks;
 4. Tublide tõstjate tunnustamine
 5. Info
 
Õppenõukogu koosoleku protokoll 04.06.2020.a. nr 4

Päevakord:

 1. 3. trimestri õppe-ja kasvatustöö kokkuvõte
 2. 2019/2020. õppeaasta õppe- kasvatustöö kokkuvõte
 3. Kuidas kool tuli toime distantsõppega?
 4. Distantsõppe probleemid
 5. Kuidas sujus lasteaia tegevus distantsõppe ajal