Haldusjärelevalve

 

https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve

Haridus ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, Üldtelef:735 0222  e-post:hm@hm.ee

Teenistuslik järelevalve

http://www.tapa.ee/kontaktid

 

 

Päästeameti Ida päästekeskus 3291900

https://www.rescue.ee/

Terviseameti Ida talitus 3375214

http://www.terviseamet.ee/info/uudised.html

Tööinspektsiooni Ida inspektsioon 6406000

http://www.ti.ee/est/avaleht/

Keeleinspektsioon 6263346

http://www.keeleinsp.ee/index.php?menu=32&news=908