Riiklik järelevalve
Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamise osakond 7350109
Lääne-Viru Maavalitsuse Haridus- ja sotsiaalosakond 3258005
Päästeameti Ida päästekeskus 3222723
Terviseameti Ida talitus 3254158
Tööinspektsiooni Ida inspektsioon 3223959
Keeleinspektsioon 6263346

Teenistuslik järelevalve

Tapa Vallavalitsuse Sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja

3229684

anne.roos@tapa.ee