Ennetusabinõud Vajangu Põhikoolis koroonaviiruse leviku tingimustes:

– Lasteaias/koolis käivad terved lapsed/õpilased. Lasteaial/koolil on õigus haigustunnustega lapsed/õpilased saata koju.

– Haigustunnustega töötajad püsivad kodus.

– Haridusasutused jagavad regulaarselt koolielu puudutavat infot lapsevanematega.

– Kõrvalised isikud (isikud, kes ei ole asutuse personal või õpilased) kooskõlastavad asutuses viibimise asutuse juhiga. Koolieelsetes lasteasutustes piiratakse vanemate liikumist ja pikemaajalist viibimist asutuste ruumides.

– Haridusasutustes peetakse kinni hügieenireeglitest, oluline on käte pesemine, pindade puhastamine, klassiruumide tuulutamine jne.

– Haridusasutuses toimub hügieeni ja koroonaviiruse leviku alane teavitustegevus, laste/õpilaste, lapsevanemate ja töötajate teadlikkuse tõstmiseks.

– Desinfitseerimisvõimalused ja isikukaitsevahendid on tagatud kõigile. Arvestatakse isikute arvu, klassiruumide ja sissepääsude arvu

– Kui haridusasutuses tuvastatakse koroonaviiruse juhtum, tegutsetakse vastavalt Terviseameti nõuetele. Informeeritakse osapooli, haigestunud isikuga kokku puutunud isikud jäävad karantiini jne.

– Haridusasutused peavad kinni Terviseameti ja HTM- i soovitustest.

– Vajadusel tehakse ennetusabinõudesse uusi täiendusi.