1.KLASS

1.kl looduse ainekava

1. klassi muusika ainekava

1.klassi eesti keele ainekava

1 kl matem ainekava

Vajangu Kooli liikumisõpetuse ainekava

1.klassi kunsti ainekava

2.KLASS

2klass muusika ainekava

2kl_Eesti-keel

2kl_Kunst

2kl_Matemaatika

loodus- ja inimeseõpetus 2. klass

3.KLASS

3.klass Matemaatika ainekava

3kl-Eesti-keel

3. klassi inglise keele ainekava

3.klass muusika ainekava

Loodus- ja inimeseõpetus 3. klass

4,KLASS

4 kl loodus ainekava

4 kl matem ainekava

4 kl.eesti keele ainekava

4.klassi inglise keele ainekava.

4.klassi muusika ainekava

5.KLASS

5kl-Kunst

5 klassi matem ainekava

5.klass muusika ainekava

5kl-Eesti-keel

5kl-Kirjandus

Ajaloo ainekava 5kl

6.KLASS

6kl-Vene-keel

6 k matem ainekava

6.klass muusika ainekava

6.kl-kirjandus

6kl. eesti keel

6kl-kunst

6. kl Loodusõpetuse ainekava

Ajaloo ainekava 6.klassile